St. Kl.Ohridski LogoРилски глаголически листове

Описание      Публикации      Образци от ръкописа       Образци от текста
Кратко описание

Старобългарски паметник от края на X в., написан с кръгла глаголица - 8 фрагментарно запазени пергаментни листа, запазени като откъслеци, изрезки или отпечатъци от буквени редове в подвързията на две кн. от XV в. Подвързията е била изработена през XVII в. в Рилския ман. Рилските глаголически листове са откъслек от стар голям кодекс, който е съдържал Паренесиса на Ефрем Сирин и някои изповедни молитви, възхождащи по превод към най-ранния период от развоя на старобългарската писменост. Части от фрагментите са били откривани по няколко пъти през 1845 от В. Григорович, през 1880 от К. Иречек и през 1936 от Й. Иванов. Най-добре запазеният лист е издаден от Г. А. Илински като „Македонски глаголически лист". Откритите от Григорович листове, включително и листът, известен като „Григоровичев лист", се съхраняват днес в БАН - Санкт Петербург. Останалата част от паметника е в Рилския, ман., № 3/6 (14). По правопис и по почерк Рилските глаголически листове приличат най-вече на Асеманиево евангелие и Синайски требник. Смесват се старинни с но-нови езиково-правописни особености. Украсата е изискана и скромна.

проф. Боряна Велчева

Публикации:
  • Григорович,.В. И. Статьи, Касающиеся древнего словянского язика, Казань, 1852, с. 74.
  • Срезневский, И. К. Древние глаголические памятники. СПб., 1886, 220-224.
  • Погорелов, Б. К вопросу о Македонском глаголическом листке. Сборник статей, посвященных ученикам и почитателям акад. Ф.Ф. Фортунатову, Варшава, 1902, 492-499.
  • Ильинский Г. А, Македонский глаголический листок. Отрывок глаголического текста Ефрема Сирина ХI века. (Памятники старославянското языка, т. I, № 6), СПб., 1909.
  • Дуйчев, И, Рилският светец и неговата обител. С., 1947, 163-164.
  • Гошев Ив. Рилски глаголически листове. С., 1956.
  • Велчева, В. Глаголическият и-проблем и Рилските листове. БЕ, 1977, 6, 456-460.
  • Смядовски, С. Към въпроса за състава на Рилските глаголически листове. БЕ, 1988, 6, 500-501.
Образци от ръкописа:
Rila folia, f. 1r       Rila folia, f. 1rОбразци от текста:
Rila Folia

Oт изданието на Стоян Романски, Старобългарски език в образци.

София, Университетска печатница, 1945 (Университетска библиотека № 267).


 

Copyright 2002-2004 © by Bibliotheca Slavica Team