Надпис на чъргубиля Мостич
St. Kl.Ohridski LogoНадпис на чъргубиля Мостич от 10 век

Описание      Публикации      РЎРЅРёРјРєР° РѕС‚ надписа      Разчитане РЅР° надписа
Кратко описание

Надписът е открит от проф. Станчо Ваклинов през 1952 г. при проучване на църква във вътрешния град на стария Преслав. Съхранява се в Националния археологически музей в София. Текстът гласи:
"Тук лежи Мостич, който бе чъргубиля при цар Симеон и при цар Петър. На 80 години, като остави чъргубилството и всичкото си имущество стана монах и така завърши своя живот."

Публикации:
  • Балан, Рњ., Рџ. Боев. Антропологично проучване РЅР° скелета РЅР° чъргубиля Мостич. Р’: Надписът РЅР° чъргубиля Мостич. София, 1955, 145-160.
  • Р