достъп до електронна информация за лица с увреждания в българските библиотеки
   
съюз на библиотечните и информационните работници
британски съвет българия