St. Kl.Ohridski LogoАлександър Лвович Дювернуа
(1839-1886)

Руски филолог - славист и етнограф. Интересите му са главно към славянската граматика и лексикография. Събира материал за староруски речник, който е издаден след смъртта му. Работи и върху новобългарски речник, от който излизат 9 свезки. Някои от публикациите му се отнасят към кирило-методиевистката проблематика.
Дювернуа, А. Л. Об историческом наслоении в славянском словообразовании. Москва, 1867. 203 с.

Дювернуа, А. Л. Словарь болгарскаго языка по паметникам народной словестности и произведениям новейшей печати. Т. І - ІІ. Москва, 1885-1889


Дювернуа, А. Л. Материалы для словаря древне-рускаго языка. Москва, 1894. 234 с.


 

 
  Copyright 2002-2004 ©  by  Bibliotheca Slavica Team