St. Kl.Ohridski LogoЙозеф Добровски
(Josef Dobrovský)

(1753-1829)

„Критический дух Добровского с его широкими взглядами создал славянскую филологию. Он отец этой науки."

Ватрослав ЯгичЧешки филолог, основоположник на славянската филология. Следва философия и богословие в Карловия университет, Прага. Изучава задълбочено и арабски, халдейски и староеврейски.

Йозеф Добровски оставя изключително по обем научно творчество. Всестранно подготвен филолог, той познава много добре общата история на славянството. Работи в областта на бохемистиката, изследва славянските езици, славянските азбуки, разделението на славянските езици, старобългарския език.

Добровски издава ранни славянски текстове и първи в славистиката прилага сравнителния метод в своите изследвания. Той предлага и отстоява идеята си за създаване на една обща наука, която да изучава езика, историята и литературата на славянските народи -- славянска филология, като в основата на тази комплексна наука той поставя старобългарския език, наричан от него lingua slavica.
Dobrowsky, Josephi. Institutiones linguae slavicae dialecti veteris, quae quum apud russos, serbos aliosque ritus graeci, tum apud dalmatas glagolotas ritus latini slavos in libris sacris. Vindobonae, 1822.Praefatio.

Institutiones


Dobrowsky, Josephi. Glagolitica. Zweite verbesserte und viel vermehrte Ausgabe von Wenceslaw Hanka. Prag, 1845.

Glagolica


Dobrowsky, Josephi. Entwurf su einem allgemeinen Etymologikon der Slawischen Sprachen. Prag, 1833.

Etymologikon


Dobrowsky, Josephi. Slavin. Bothschaft aus Bohmen an alle Slawichen-Volker oder Beiträge zu ihrer Charakteristik, zur Kenntniss ihrer Mythologie, ihrer Geschichte und Alterthumer, ihrer Literatur und ihrer Sprachkunde nach allen Mundarten. Prag, 1834.
Kiril i Metodij


Dobrowsky, Josephi. Neue Briefe von Dobrowsky, Kopitar und anderen Sud- und Westlaven. Berlin, 1897.
Kiril i Metodij


Добровскiи, Iосифъ. Кирилъ и Методiи, словенскiе первоучители. Историко-критическое изслъдованiе. Москва, 1825.
Kiril i Metodij 

 
  Copyright 2002-2004 ©  by  Bibliotheca Slavica Team