St. Kl.Ohridski LogoБългарски език

А. Теодоров-Балан. Към историята на българския език българският книжевен език и правопис.

А. Теодоров-Балан. Български изток и запад в книжевния език (Принос за моя стотни рожден день, 27. Х. 1958). Български език, VIII (1958), 6, 489-499.

Л. Петкова. За ръкописното допълнение на “Болгарска грамматика” от Неофит Рилски


 

Copyright 2002-2004 © by Bibliotheca Slavica Team