Библиотеките, хората с увреждания и електронната информация
СЪДЪРЖАНИЕ


PDF формат

Въведение
Въведение - pdf форматБиблиотеките и обслужването на хората с увреждания

н. с. І ст. д-р Димитрийка Стефанова. Тенденции в книгоиздаването и библиотечните услуги за хората с увреждания през последните 50 години

н. с. І ст. д-р Димитрийка Стефанова. Тенденции в книгоиздаването и библиотечните услуги за хората с увреждания през последните 50 години - pdf формат

Проф. дфн Владимир Радулов. Зрително затруднените и обществените библиотеки
Проф. дфн Владимир Радулов. Зрително затруднените и обществените библиотеки - pdf формат

Хюсеин Халил Исмаил. Достъпът на хората със зрителни увреждания до печатната информация - възможности и перспективи
Хюсеин Халил Исмаил. Достъпът на хората със зрителни увреждания до печатната информация - възможности и перспективи - pdf формат

Хюсеин Исмаил, Ивайло Маринов. Ръководство за работа с Fine Reader и JAWS for WINDOWS
Хюсеин Исмаил, Ивайло Маринов. Ръководство за работа с Fine Reader и JAWS for WINDOWS - pdf форматБритански опит в обслужването на хора с увреждания

Ан Полсън. Обслужване на хора с увреждания в библиотеките на Обединеното кралство

Ан Полсън. Обслужване на хора с увреждания в библиотеките на Обединеното кралство - pdf формат

Ан Полсън. Електронните библиотеки и потребителите с увреждания
Ан Полсън. Електронните библиотеки и потребителите с увреждания - pdf форматОпит на българските библиотеки в обслужването на хора с увреждания

Доц. д-р Иванка Янкова. Съвременни подходи за обслужване на хора с увреждания в Университетска библиотека “Св. Климент Охридски”
Доц. д-р Иванка Янкова. Съвременни подходи за обслужване на хора с увреждания в Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" - pdf формат

Деница Кръстева. Народна библиотека “Св. Св. Кирил и Методий” и обслужването на читатели с увреждания
Деница Кръстева. Народна библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" и обслужването на читатели с увреждания - pdf формат

Румяна Врачева. Информационно обслужване на лица с увреждания в библиотека “Никола Фурнаджиев”, Пазарджик
Румяна Врачева. Информационно обслужване на лица с увреждания в библиотека "Никола Фурнаджиев", Пазарджик - pdf формат

Розалинда Петкова. Читалище “Св. Св. Кирил и Методий”, Бургас – опит в обслужването на читатели със зрителни увреждания
Розалинда Петкова. Читалище "Св. Св. Кирил и Методий", Бургас – опит в обслужването на читатели със зрителни увреждания - pdf формат

Живка Ненова. Библиотечно-библиографско и информационно обслужване на хората в неблагоприятно положение в библиотека “Дора Габе”, Добрич
Живка Ненова. Библиотечно-библиографско и информационно обслужване на хората в неблагоприятно положение в библиотека "Дора Габе", Добрич - pdf формат

Емилия Милкова, Даниела Кънева – Илиева. Библиотечни услуги за хора с увреждания в Регионална библиотека “Пенчо Славейков”, Варна
Емилия Милкова, Даниела Кънева – Илиева. Библиотечни услуги за хора с увреждания в Регионална библиотека "Пенчо Славейков", Варна - pdf формат

Олга Каменова. Услуги за хора с увреждания в библиотека “Христо Ботев”, Враца
Олга Каменова. Услуги за хора с увреждания в библиотека "Христо Ботев", Враца - pdf формат

Слава Драганова. Проекти и дейности по обслужване на хора с увреждания на библиотека “Родина”, Стара Загора
Слава Драганова. Проекти и дейности по обслужване на хора с увреждания на библиотека "Родина", Стара Загора - pdf формат

Людмила Борисова. С библиотеката към ново начало. (Есе)
Людмила Борисова. С библиотеката към ново начало. (Есе) - pdf форматПриложение

Семинарът “Достъп до електронна информация за хора с увреждания” в снимки

Семинарът "Достъп до електронна информация за хора с увреждания" в снимки - pdf формат
Британски съвет, България - лого        СБИР - лого
Университетско издателство "Св. Климент Охридски"