Библиотека "Проф. Боян Пенев" – Разград

Библиотечната сбирка на библиотека "Проф. Боян Пенев", Разград е създадена през месец февруари 1870 г. по инициатива на основателя на първото разградско читалище Димо Хранов. През 1959 г. библиотеката е окръжна с методически функции за библиотеките на територията на Разградски регион. В нова самостоятелна сграда се премества през 1990 година. Преименувана е през 1992 г. на видния български литературен историк и критик проф. Боян Пенев - ученик на столетната разградска гимназия.
Разградската библиотека притежава фонд над 300 000 документа. Разполага с богата колекция от разнообразни източници на информация във всички области на знанието; сбирка от редки и ценни издания. Автоматизирането на библиотечната дейност започва от 1999 г. На потребителите се предлагат разнообразни библиотечно-информационни услуги от квалифицирани специалисти. От няколко години участва в различни проекти и програми.
Сградата е едноетажна и позволява чрез изградената входна рампа предоставените услуги да се ползват безпрепятствено от потребители с физически увреждания.

Библиотека Проф. Боян Пенев" - Разград
7200 Разград, ул. Бели Лом" 28
тел.: 084/ 660 245 - Директор
email: biblioteka_rz@dir.bg
web: http://www.ludogorie.com/libначало

Проект "Достъп до електронна информация за хора с увреждания в българските библиотеки"© 2005