Изложба „Българска прослава на Св. Климент Охридски 916-2016 г.“


kl_ohridski_plakat_4.jpgНа 24 ноември 2016 г. в Университетската библиотека “Св. Климент Охридски” се откри изложбата „Българска прослава на Св. Климент Охридски 916-2016 г.“. Тя е посветена на 1100-годишнината от кончината на светеца, покровител на Софийския университет.Университетският театър „Алма Алтер“ гостува на Университетската библиотека със "Слово за Богородица"


alma_alter_za_site_1.jpgПо повод честването на 1100 г. от успението на Св. Климент Охридски, в рамките на традиционните Климентови дни, Университетският театър „Алма Алтер“  представи на 20 ноември (неделя) от 17.00 ч. в Централна университетска библиотека "Слово за Богородица".
Режисьор е Николай Георгиев, а образът на Св. Климент е поверен на актьора Стефан Попов. В постановката участва хорът към Националната гимназия за древни езици и култури ‘‘Константин Кирил Философ‘‘.
Заповядайте!
Презентации на участниците в семинара "НАОА и критерии за акредитация на университетите и висшите училища в контекста на библиотечно-информационната дейност в България"


Проф. Александър Димчев (НАОА и Софийски университет "Св. Климент Охридски", Университетска библиотека) – Промени в научните комуникации „отворен достъп“ до публикациите
Проф. Милена Добрева (Университет на Малта) – "Отворената наука" и нейното влияние върху наукометрията
Тошка Борисова (Библиотека Паница, АУБ) –Библиотекa. Научно-изследователска дейност. Метрики.
Питър Пороз (Представител на Elsevier) – "Картина без усилия": Използване на надеждни данни за оценка на ефективността на научните изследвания
Отиди на страница  [1] 2 3 ... 49 50 51


Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2014