Пробен достъп до Science of Synthesis


science_of_synthesis.jpg  В периода 17.10.2016 г. – 30.11.2016 г. Университетска библиотека ”Св. Климент Охридски” предоставя пробен достъп до Science of  Synthesis, което e пълнотекстов  ресурс за методите в синтетичната органична химия. Предоставя критичен преглед на синтетичната методология, развиваща се от началото на 1800г. до сега в полето на органичната и органометална химия.
https://science-of-synthesis.thieme.com/
Пробен достъп до Bloomsbury Collections


  bloomsbury_collections.jpgВ периода 17.10.2016 г. – 15.12.2016 г. Университетска библиотека ”Св. Климент Охридски” предоставя пробен достъп до Bloomsbury Collections. Колекциите включват над 4000 научни електронни книги в областта на хуманитарните и социалните науки, както и право, теология, изкуство и много други аспекти  на човешкото знание.
https://www.bloomsburycollections.com/  

Пробен достъп до Churchill Archive


churchill_archive_1.jpg В периода 17.10.2016 г. – 15.12.2016 г. Университетска библиотека ”Св. Климент Охридски” предоставя пробен достъп до Churchill Archive. Дигиталната библиотека включва повече от 800 000 страници оригинални документи от архива на Уинстън Чърчил за периода 1874г.–1965г.  Представени ни са както речите на Чърчил, така и личната и официалната му кореспонденция с политически лидери, царе, президенти.
http://www.churchillarchive.com/
Отиди на страница  [1] 2 3 ... 48 49 50


Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2014