Представените материали са в HTML-версия.
Архив на произведението може да изтеглите чрез връзката Text срещу името му.

Академични слова:
 • Валери Стефанов. Университетът, 2006
 • Text (14 KB)
 • Иван Сосков. Пътят към реалността, 2007
 • Text (12 KB)

  Дроги и превенция /Наркомании/
 • Евгений Проценко. Наркотици и наркомания, 2000
 • Text (61,8 KB)
 • Децата дрогата родителите: Как да им помогнем?, 2001
 • Text (16,1 KB)

  Журналистика и масови комуникации:
 • Елиът Арансън. Масови комуникации, пропаганда и убеждаване, 1984
 • Text (43 KB)
 • Иванка Мавродиева. Нетикет и бизнескомуникация, 2003
 • Text (14 KB)
 • Младен Младенов. Телевизионната журналистика в термини, 1979
 • Text (323 KB)

  История и археология:
 • Ана Радунчева. Организация на поминъците, домашните занятия,
  занаятчийски производства и търговия, 2003
 • Text (18 KB)
 • Барбара Йелавич. История на Балканите ХХ век, 2003
 • Text (266 KB)
 • Бернар Лори. Разсъждения върху историческия мит 'пет века ни клаха', 1997
 • Text (13 KB)
 • Васил Василев. Находката от Рогозен – традиционни и нови елементи в тракийската
  торевтика, 1987
 • Text (21,4 KB)
 • Васил Левски. Писмо-дописка до Любен Каравелов в Букурещ, 1973
 • Text (24 KB)
 • Вера Мутафчиева. Някои разсъждения относно разсъжденията на Бернар Лори върху
  историческия мит “Пет века ни клаха”, 1997
 • Text (13 KB)
 • Диана Гергова. За сакралния характер на находката от Рогозен, 1987
 • Text (17 KB)
 • Д. Николов. За характера на Рогозенското съкровище, 1987
 • Text (8 KB)
 • Иваничка Георгиева. Хлябът на българина: хляб без квас, хляб със квас, 1993
 • Text (15,9 KB)
 • Людмил Гетов. Мъглижката гробница, 1988
 • Text (18 KB)
 • Маргарита Тачева. Археологически данни за датиране на Рогозенското съкровище, 1987
 • Text (22 KB)
 • Мария Маркова. Свинско или овче месо?
 • Text (14 KB)
 • Мария Чичикова. Гробницата от Свещари, 1983
 • Text (16 KB)
 • Ф. Б. Биндер-Полцгутер. Животът на жените в гр. Винер Нойщат в
  следвоенните години
 • Text (13 KB)

  Проблеми на хората с увреждания:
 • Албена Алексиева и др. Кучето-водач, 2000
 • Text (12 KB)
 • Ангел Сотиров. Слепите в огледалото на другите, 2000
 • Text (11 KB)
 • Възможни професии за слепи и слабовиждащи в България, 2000
 • Text (13 KB)

  Психология:
 • Дж. Дарли, С. Гликсбърг и Р. Кинчла. Усещания, 1999
 • Text (32 KB)
 • Димитър Милиев, Идентификация на афазиите и основни стратегии
  при логопедичното възстановяване на речта, 1985
 • Text (33 KB)
 • Д. Хотерсол. Памет, 1999
 • Text (42 KB)
 • Елиът Арансън. Общуване в групи за трениране на чувствителността, 1984
 • Text (39 KB)
 • Енчо Герганов и др. Многомерно психологическо скалиране на
  ритмично-интонационни структури, 1988
 • Text (29 KB)
 • Зигмунд Фройд. Един спомен от детинство на Леонардо, 1991
 • Text (61 KB)
 • Р. Бутзин, Г. Бауър, Дж. Крокър и Е. Хол. Съзнание
 • Text (39 KB)
 • Х. Рьодигер и др.Възприятия, 1999
 • Text (29 KB)

  Религия:
 • Алън Уотс. Будизмът : Дао на философията, 2003
 • Text (91 KB)
 • Ниниан Смарт. Будизъм, 2000
 • Text (17 KB)
 • Ниниан Смарт. Създаването на Дзен, 2000
 • Text (13 KB)

  Социология и политология:
 • Драгомир Драганов. Демокрацията, 1998
 • Text (65 KB)
 • Драгомир Драганов.Политическите системи през XX век.
  Демокрация, тоталитаризъм, авторитаризъм, 1998
 • Text (49 KB)
 • Елиът Арансън. Оправдание на собственото поведение, 1984
 • Text (47 KB)
 • Предразсъдъците - Елиът Арансън
 • Text (35 KB)
 • Привличането: защо хората се харесват? - Елиът Арансън
 • Text (33 KB)
 • Мария Пиргова. Българският парламентаризъм в условията на глобалния преход, 2002
 • Text (32 KB)
 • Мария Пиргова. Парламентът и представителството в българския преход, 2002
 • Text (28 KB)
 • Христо Кафтанджиев. Езикът на рекламата, 1992
 • Text (25 KB)
 • Човешката агресивност. Елиът Арансън, 1984
 • Text (32 KB)

  Филология:
 • А. Теодоров-Балан. Български изток и запад в книжевния език, 1958
 • Text (30 KB)
 • Владко Мурдаров. Грешки и неточности при чуждите думи, 2003
 • Text (7 KB)
 • Иванка Гугаланова. Дискурсът - нови лингвистични и нелингвистични аспекти, 2003
 • Text (11 KB)
 • Омир. Одисея, 1971
 • Text (44 KB)
 • Основни признаци на изречението. Граматика на съвременния български
  книжовен език : Т.3, 1998
 • Text (16,5 KB)
 • Падежни остатъци при съществителни и местоимения.
  Българският правопис: Практически указания, 2000
 • Text (13 KB)
  Секция 'Четиво' включва статии и части от книги, поръчвани чрез услугата Доставка на документи по електронен път. Чрез нея даваме възможност на всички читатели да ползват тези материали. Пълното издание на книгите се предоставя на място в Университетската библиотека.
  "; $caption = $tp->toHtml($caption); $text = $tp->toHtml($text); $ns -> tablerender($caption, $text); ?>